Flip book element

Vị Chuối The

240.000VNĐ

Vị :  Chuối The

Thể tích : 2ml

Điện trở nhiệt : 0.8 – 1.4 Ω

Salt Nicotine : 3% (30mg)

Thành phần : Glycerol, Propylene, Glycol, Chất điều vị, Nicotine

Danh mục:
Đọc tiếp

Vị Cà Phê

240.000VNĐ

Vị :  Cà Phê

Thể tích : 2ml

Điện trở nhiệt : 0.8 – 1.4 Ω

Salt Nicotine : 3% (30mg)

Thành phần : Glycerol, Propylene, Glycol, Chất điều vị, Nicotine

Danh mục:
Đọc tiếp

Vị Chanh Tươi

240.000VNĐ

Vị :  Chanh Tươi

Thể tích : 2ml

Điện trở nhiệt : 0.8 – 1.4 Ω

Salt Nicotine : 3% (30mg)

Thành phần : Glycerol, Propylene, Glycol, Chất điều vị, Nicotine

Danh mục:
Đọc tiếp

Vị Trà Long Tĩnh

240.000VNĐ

Vị :  Trà Long Tĩnh

Thể tích : 2ml

Điện trở nhiệt : 0.8 – 1.4 Ω

Salt Nicotine : 3% (30mg)

Thành phần : Glycerol, Propylene, Glycol, Chất điều vị, Nicotine

Danh mục:
Đọc tiếp

Vị Nhãn

240.000VNĐ

Vị :  Nhãn

Thể tích : 2ml

Điện trở nhiệt : 0.8 – 1.4 Ω

Salt Nicotine : 3% (30mg)

Thành phần : Glycerol, Propylene, Glycol, Chất điều vị, Nicotine

Danh mục:
Đọc tiếp

Vị Trà Ô Long

240.000VNĐ

Vị :  Trà Ô Long

Thể tích : 2ml

Điện trở nhiệt : 0.8 – 1.4 Ω

Salt Nicotine : 3% (30mg)

Thành phần : Glycerol, Propylene, Glycol, Chất điều vị, Nicotine

Danh mục:
Đọc tiếp

Vị Rượu Vang

240.000VNĐ

Vị :  Rượu Vang

Thể tích : 2ml

Điện trở nhiệt : 0.8 – 1.4 Ω

Salt Nicotine : 3% (30mg)

Thành phần : Glycerol, Propylene, Glycol, Chất điều vị, Nicotine

Danh mục:
Đọc tiếp

Vị Táo Đỏ

240.000VNĐ

Vị :  Táo Đỏ

Thể tích : 2ml

Điện trở nhiệt : 0.8 – 1.4 Ω

Salt Nicotine : 3% (30mg)

Thành phần : Glycerol, Propylene, Glycol, Chất điều vị, Nicotine

Danh mục:
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.