Yooz Mini Metal

Vật Liệu : Kim Loại

Dung lượng pin : 280mAh

Thời gian sạc : 20 phút

Khối lượng : 30.5g

Kích thước : 88.3×20.7×11.5mm

Cáp sạc : Type C

 

Danh mục: